Форум ГРАДЪТ 2014

ФОРУМ ГРАДЪТ 2014
7 октомври 2014, Sofia Event Center
Организатор: ГРАДЪТ Медиа Груп


Стратегически партньор: Национално Сдружение на Общините в Република България


ФОРУМ ГРАДЪТ се организира от ГРАДЪТ Медиа Груп за трета поредна година. Целта му е да даде публичност на визията на градските лидери за приоритетите при реализиране на потенциала на градовете и да предостави платформа на бизнеса за популяризиране на постиженията и иновациите в областта на управлението, планирането и реализирането на ключовите градски системи.

Основни акценти от програмата:

- Състояние и актуализиране на изходните данни за изготвяне на ОУП на българските градове. Ролята на ГИС. Устройствените планове и устройствената политика на местната власт. Ролята на УП за инвестиционната активност на бизнеса.

- Транспорт и мобилност – проекти за интегриран градски транспорт, предизвикателства при решаване на проблемите с градския трафик.

- Зелена и достъпна градска среда. Проекти за обновяване на градските пространства.

- Управление на ресурсите в града: осветление и енергоснабдяване, водоснабдяване, отпадъци.

- Финансови инструменти за градски проекти.

 

Златни спонсори:

Със съдействието на: